newsletter

 

COMENZI:
Libraria Editurii Universitatii de Vest
Situata la parterul sediului central al Universitatii de Vest din Timisoara
Blvd. V. Parvan 4
Timisoara 300223
Director Editura, Adrian Bodnaru, bodnaru@yahoo.com

CUPRINS

Cuvânt înainte
Introducere

Listă alfabetică de sigle

SECŢIUNEA I. De la existenţialism la personalismul ontologic (1938-1950)

Prezentarea structurii secţiunii

Capitolul 1, Existenţialism sau personalism: o alternativă teoretică?

            1.1 Precizări terminologice preliminare                                  
            1.2 Scurtă istorie a personalismului

Capitolul 2, De la personalismul existenţial la personalismul ontologic

            2.1 Primele lecturi. Perioadele de studiu în Germania
            2.2 De la istoria existenţialismului la teoretizarea acestuia
                        2.2.1 Existenţialismul ca disoluţie a hegelianismului
                        2.2.2 Intermezzo: Heidegger şi limitele programului existenţialist
                        2.2.3 Depăşirea existenţialismului: spiritualism sau personalism?
            2.3 Formularea personalismului ontologic
Capitolul 3, Anticipări şi intuiţii hermeneutice şi ontologice
            3.1 Deschiderea ontologică a persoanei: fundament al hermeneuticii pareysoniene
            3.2 Personalism ontologic şi ontologie a libertăţii

SECŢIUNEA II. De la estetică la hermeneutică (1950-1971)

Prezentarea structurii secţiunii

Capitolul 1, Estetica pareysoniană ca teorie a formativităţii

            1.1 Cadrul general
            1.2 Transformările conceptului de interpretare
            1.3 Principalele concepte: formă, formativitate, formă formantă
1.4 Importanţa esteticii pareysoniene

Capitolul 2, Geneza şi sarcina filosofiei ca hermeneutică

            2.1 Sursele hermeneuticii pareysoniene
            2.2 Primele studii dedicate problemei interpretării
2.3 Tematizarea explicită a teoriei interpretării
Capitolul 3, Gândire expresivă şi gândire revelativă: critica ideologiei

SECŢIUNEA III. De la hermeneutica mitului la ontologia libertăţii (1971-1991)

Prezentarea structurii secţiunii

Capitolul 1, Hermeneutica mitului: Dostoievski

1.1 Originea şi structura unei monografii      
1.2 Personajele dostoievskiene: figuri ale răului şi schiţe ale binelui

Capitolul 2, Spre o tematizare a răului

2.1 Fenomenologia iniţiativei ca pregătire pentru o ontologie a libertăţii
2.2 Experienţe de transcendenţă
2.3 Excurs. O comparaţie: Jonas-Pareyson
2.4 Hermeneutica mitului ca discurs filosofic indirect
2.5 Pozitivitatea răului
Capitolul 3, Istoria libertăţii ca tragedie cosmoteandrică
3.1 Dialectica libertăţii (I): autooriginare, creaţie, cădere
3.2 Dialectica libertăţii (II): judecată şi apocatastază

Capitolul 4, Personalism ontologic şi hermeneutică  în ontologia libertăţii

4.1 Personalismul din culise
4.2 Hermeneutică generală sau hermeneutică a experienţei religioase?

SECŢIUNEA IV. O comparaţie: Pareyson şi Vattimo

Prezentarea structurii secţiunii
Capitolul 1, „Gândirea slabă” şi sfârşitul metafizicii
1.1 Contextul apariţiei expresiei „gândire slabă”
1.2 Gândirea dialectică şi gândirea diferenţei
1.3 Heidegger şi (im)posibila depăşire a istoriei metafizicii occidentale
Capitolul 2, Filosofia ca hermeneutică la Pareyson şi Vattimo
2.1 Hermeneutica: koiné a culturii contemporane?
2.2 Caracterul „destinal” al hermeneuticii contemporane
Capitolul 3, Secularizare, demitizare, reinterpretare a tradiţiei creştine                    
3.1 Întoarcerea la religie ca experienţă a lumii tardo-moderne
3.2 Metafizică şi nihilism
3.3 Gândire slabă şi moştenire creştină

SECŢIUNEA V. Concluzii

1. Intenţionalitatea ontologică ca „esenţă” a persoanei umane

2. Intenţionalitatea husserliană aprofundată ontologic

SECŢIUNEA VI. Anexe

            Anexa 1 Testament literar (fragment)
            Anexa 2 Planul de publicare a Operelor complete
            Anexa 3 Scrisori (fragmente)
            Anexa 4 Manuscrise inedite (fragmente)

Bibliografie