Imaginaţie şi intenţionalitate.

Perspective istorico-fenomenologice

 

Colocviu organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie Constantin Rădulescu-Motru în zilele de 8 şi 9 noiembrie 2007


Editat
de Centrul "Fundamentele modernitatii europene" (FME) si de Societatea Romana de Fenomenologie

Editori: Cristian Ciocan, Lucian Petrescu & Andrei Pinta cu colaborarea lui Paul Balogh

Va rugam sa retrimiteti acest newsletter tuturor celor interesati sa il primeasca

Argument

Imaginaţia constituie o tema mai degrabă secundă a tradiţiei filosofice apărută la greci în contextul discuţiei asupra facultăţilor sufletului şi care, de-a lungul timpului, la Aristotel şi Kant de pildă, a jucat un rol central în realizarea medierii între sensibilitate şi intelect: ca şi facultăţile de cunoştere senzoriale, imaginaţia este intuitivă, însă, spre deosebire de ele, ea prezintă, atît la nivel sensibil, cît şi la nivel conceptual, un element de spontaneitate care o apropie de facultăţile gîndirii. În plus, spre deosebire de cunoşterea senzorială, limitată la realitatea fizică perceptibilă în momentul prezent, imaginaţia pune în joc o dimensiune creativă şi combinatorică care transcende prezentul, care face posibilă abordarea ei ca fenomen intenţional şi care explică interesul pe care i l-au acordat nu doar filosofii, ci şi esteticienii şi psihologii.
Colocviul îşi propune să abordeze cîteva dintre concepţiile semnificative istoric asupra imaginaţiei (de pildă, Aristotel, Toma, Descartes, Hume, Kant, reprezentanţii idealismului german ... ) cu scopul de a elucida prestaţia, locul şi rolul ei în cadrul taxonomiei facultăţilor sufleteşti, ca şi problemele cu miză filosofică pe care teoriile imaginaţiei de inspiraţie tradiţională sau fenomenologică (Brentano, Husserl, Heidegger, Sartre) şi-au propus să le rezolve. Problematica, extrem de vastă, a rolului imaginaţiei în estetică şi antropologie constituie tema unui alt posibil colocviu.

 

Inscriere şi participare

Colocviul este organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie Constantin Rădulescu-Motru şi se va desfăşura în zilele de 8 şi 9 noiembrie 2007 la sediul Institutului din Calea 13 Septembrie, nr. 13. Condiţiile de participare sunt trimiterea unui rezumat de minim 20 de rînduri la fiecare dintre adresele organizatorilor: cbaciu(at)yahoo.com; ion_tanasescu(at)yahoo.com. Durata unei comunicari este de 20 minute (maxim 8 pagini, 2000 semne pe pagină), la care se adaugă alte 10 minute pentru discuţii. Întrucît lucrările colocviului constituie punctul de pornire al unui volum orientat nu atît spre exhaustivitate, cît spre o abordare pe cît posibil unitară a temei, în acord cu ideile menţionate în „Argument”, organizatorii ar fi recunoscători celor interesaţi să participe dacă ar lua în considerare aceste coordonate. Data limită de înscriere este 10 octombrie.

 

Linkuri

Facultati de filozofie

Universitatea din Bucuresti

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj

Universitatea Al. I Cuza din Iasi

Universitatea de Vest din Timisoara

Societati, Centre si Institute de cercetare

Centrul de Filosofie Antica si Medievala, Cluj

Centrul "Fundamentele modernitatii europene" (FME)

Colegiul Noua Europa

Institutul de Filosofie si Psihologie  "Constantin Radulescu-Motru"

Societatea Kant din România

Societatea Romana de Fenomenologie

Reviste de filozofie

Chora. Revue d`etudes anciennes et medievales

Revue ARCHES

Revista de filosofie

Revue roumaine de philosophie

Studia Phaenomenologica

Studia Philosophia

Publicatii culturale

Adevarul literar si artistic

Contemporanul

Contrafort

Convorbiri literare Iasi

Cultura

Cuvantul

Dacia Literara

Dilema Veche

EgoPHobia

Lettre Internationale

Observator cultural

Revista 22

Romania literara

Secolul 21

Suplimentul de cultura

Timpul

Edituri

All

Editura ICR

Editura Universitatii Al. I Cuza

Humanitas

Ideea Europeana

Litera International

Paralela 45

Polirom

Teora

Internet

Culture.ro

Institutul Cultural Roman

Romania Culturala

Romanian Philosophy